Investeren in uw regio?

Krediet nodig?

Kredietunie Kennemerland

Krediet geven?

Kredietunie Kennemerland is op zoek naar maatschappelijk betrokken (ex-)ondernemers uit de regio . Ondernemers die bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching.

Klik hier voor meer informatie

Hoe werkt het?

Kredietunie Kennemerland bemiddelt in de totstandkoming van een krediet tussen kredietgever en kredietnemer.

Klik hier voor meer informatie

Krediet aanvragen?

Kredietunie Kennemerland verstrekt persoonlijk en transparant krediet.

Klik hier voor meer informatie

Kredietunie Kennemerland

Kredietunie Kennemerland is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers elkaar geld lenen. Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist makkelijker lenen dan bij een bank.

Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden kredietgevende leden op als coach voor de kredietnemer.

2 minutefilm

Marco Tetteroo, mede-oprichter van Kredietunie Kennemerland, legt in 2 minuten uit waarom hij samen met drie andere ondernemers deze coöperatie zonder winstoogmerk is gestart.

30 mei jl. was de officiële kick off op het Fort eiland te IJmuiden. Een zeer succesvolle avond waarbij ondernemers uit de regio Kennemerland geïnformeerd werden over Kredietunie Kennemerland.

Partners

© Kredietunie Kennemerland 2022 | *Genoemde rentepercentages kunnen fluctueren.